Het NVvOD Kwaliteitsregister

Wie opgenomen wil worden in het Kwaliteitsregister van de NVvOD dient zich eerst te preregistreren. Uiterlijk 3 jaar na goedkeuring van de preregistratie moet een aanvraag registratie ingediend zijn. Indien men bij preregistratie ook al voldoet aan de, in het Kwaliteitskader gestelde voorwaarden, dan kunnen de (pre)registratie gelijktijdig aangevraagd worden. De geldigheidsduur van de (her)registratieperiode is 5 jaar. Uiterlijk 5 jaar na de (her)registratiedatum moet een aanvraag voor herregistratie ingediend zijn. Uitgebreide informatie over het systeem van toetsing en registratie staat in hoofdstuk 7 van de kwaliteitskaders.

 

Voorwaarden: controleer eerst of aan alle voorwaarden uit het betreffende kwaliteitskader wordt voldaan. 

Lees hier meer over GCP training en Accreditatie.

Kwaliteitskader lokaal oncologie datamanagement

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement

Kwaliteitskader oncologie monitoring

 

Aanvraag indienen

 1. Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend.
 2. Download het aanvraagformulier en vul dit volledig in.
 3. Voeg de vereiste bijlagen toe. 
 4. Dateer en onderteken het formulier.
 5. Laat uw leidinggevende (digitaal) voor akkoord tekenen.
 6. Alle onderdelen van de interne scholing moeten bij aanvraag registratie afgetekend zijn door de leidinggevende. Het "overzicht interne scholing formulier" hoeft niet meegestuurd te worden, maar kan (steekproefsgewijs) worden opgevraagd. 
 7. Maak de aanvraagkosten over. Zie hieronder meer informatie daarover.
 8. Mail het formulier + bijlagen naar de secretaris registratiecommissie: Janine Akkermans, j.akkermans@iknl.nl
 9. Het originele (papieren) aanvraagformulier met bijlagen dient de aanvrager gedurende de (pre/her)registratieperiode te bewaren. Dit kan (steekproefsgewijs) worden opgevraagd.

 

Preregistratie

Aanvraagformulier preregistratie lokaal oncologie datamanager

Aanvraagformulier preregistratie centraal oncologie datamanager

Aanvraagformulier preregistratie oncologie monitor

 

Registratie

Aanvraagformulier registratie lokaal oncologie datamanager

Aanvraagformulier registratie centraal oncologie datamanager

Aanvraagformulier registratie oncologie monitor

Overzicht interne scholing lokaal oncologie datamanager

Overzicht interne scholing centraal oncologie datamanager

Overzicht interne scholing monitor

 

Herregistratie       

Om in aanmerking te komen voor herregistratie, dienen 80 accreditatiepunten binnen 5 jaar te worden verkregen. In deelgebied 2, individuele deskundigheidsbevordering, kunnen maximaal 30 punten worden verkregen. Informatie over accreditatiepunten is te vinden op Accreditatie. Bij een herregistratie dient het standaard scholingsoverzicht herregistratie meegestuurd te worden. Houd het scholingsformulier vanaf de (her)registratiedatum goed bij. Raadpleeg regelmatig de scholingsagenda op de website, onder de knop Scholing. De werkwijze voor het indienen van een herregistratie is identiek aan de hierboven genoemde procedure voor (pre)registratie. De aanvraagformulieren en scholingsoverzichten staan hieronder.

Aanvraagformulier herregistratie lokaal oncologie datamanager

Aanvraagformulier herregistratie centraal oncologie datamanager

Aanvraagformulier herregistratie oncologie monitor

Standaard Scholingsoverzicht voor herregistratie

 

Betaling

Preregistratie:  NVvOD leden € 10,00 / niet-leden € 25,00
Registratie:      NVvOD leden € 35,00 / niet-leden € 75,00
Herregistratie:  NVvOD leden € 25,00 / niet-leden € 60,00

Overmaken o.v.v. naam aanvrager, naam werkgever, NVvOD lidmaatschapsnummer (indien van toepassing) en welke aanvraag het betreft.                                                      Bankgegevens: NL97 RABO 0132 9707 59 t.n.v. NVvOD, Utrecht.

 

Beoordeling van de aanvraag

De registratiecommissie vergadert drie keer per jaar (in februari, juni en oktober) en behandelt in deze vergadering de aanvragen voor preregistratie, registratie en herregistratie. Het is niet altijd nodig dat een aanvraag in de vergadering behandeld wordt. In dat geval krijgt de aanvrager eerder bericht, vaak binnen 6 weken. Na de beoordeling van uw aanvraag krijgt u per e-mail bericht. Dit kan zijn: goedkeuring, afwijzing of verzoek tot nadere informatie.

 • Goedkeuring: u wordt opgenomen in het openbare Kwaliteitsregister wat te raadplegen is op de NvvOD website. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken aan de registratiecommissie.
 • Afkeuring: in dit geval krijgt de aanvrager hierover bericht met bijgevoegde argumentatie. De aanvrager kan schriftelijk bezwaar aantekenen bij de registratiecommissie. Dit zal als een geschil worden behandeld.
 • Verzoek tot nadere informatie: wanneer er vragen zijn over uw aanvraag ontvangt u een mail van de registratiecommissie.

 

Registratiecommissie

Patricia Sierink, voorzitter

Janine Akkermans, secretaris

Lieske Stevens, algemeen lid

Linda Mol, algemeen lid

Margreet van Marwijk, onafhankelijk lid

 

Privacybeleid Registratiecommissie

Laatste Nieuws


Scholingsagenda is aangepast en er zijn nog plekken vrij bij de basisscholing op 6,7 en 9 november 2023

Door Marjolein Jünger op 12-09-2023 15:58:35

Beste lezer,   De scholingsagenda is weer aangevuld! NB. Er is nog plaats voor enkele ...
Lees artikel

SAVE THE DATES!!

Door Marjolein Jünger op 28-08-2023 13:17:31

Beste lezer, We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad, of wellicht heb je nog va...
Lees artikel

Website gaat vernieuwd worden!

Door Marjolein Jünger op 04-04-2023 16:29:39

Beste lezer!   Achter de schermen zijn we hard aan het werk om een mooie, moderne website...
Lees artikel